In dit artikel

CRM en GDPR: Wat Je Moet Weten over Datacompliance (2023)

In dit artikel

Vraag jij je af hoe je jouw CRM-systeem kunt laten voldoen aan de GDPR-regels voor gegevensbescherming? Ik begrijp de frustratie, maar er is goed nieuws! Ik heb uitgebreid onderzoek gedaan naar dit onderwerp en in deze blog zal ik je laten zien hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw CRM en GDPR samenwerken om datacompliance te waarborgen. Benieuwd naar de belangrijkste vereisten en handige tips? Lees dan snel verder!

Key Takeaway

Mijn beste CRM systeem van 2023 volgens onze test is Monday. Deze software zet gebruikersgemak, eenvoud en vertrouwen voorop en dat is te merken. Je kunt terecht bij hun kennisbank en kan met hun blogs op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Samenvatting

  • CRM en GDPR werken samen om datacompliance te waarborgen en de privacy van klantgegevens te beschermen.
  • Belangrijke GDPR – vereisten voor CRM zijn onder andere het bijhouden van een dataregister, het hebben van een privacyverklaring en een wettelijke basis voor gegevensverwerking, het informeren van klanten over hun rechten en het nemen van extra voorzorgsmaatregelen bij het verwerken van gegevens van minderjarigen.
  • Tips voor het compliant maken van websites en marketingactiviteiten zijn onder andere het gebruik van hulpmiddelen zoals iubenda, het zorgen voor transparantie en toestemming, het beperken van de verzameling van gegevens en het treffen van beveiligingsmaatregelen om datalekken te voorkomen.

Introductie van het onderwerp

Ik zal je vertellen over CRM en GDPR. CRM staat voor Klantrelatiebeheer. Het helpt bedrijven om gegevens van klanten te bewaren. GDPR is een wet voor dataopslag. Deze wet zegt hoe bedrijven met gegevens van mensen moeten omgaan.

CRM en GDPR werken samen voor datacompliance. Dit betekent dat ze ervoor zorgen dat bedrijven de regels volgen bij het houden van klantgegevens. Het doel hiervan is om de privacy van mensen te beschermen.

Het is dus belangrijk voor bedrijven om te weten over CRM en GDPR.

Belang van de combinatie van CRM en GDPR in datacompliance

CRM en GDPR werken samen voor een veilige data. Ze helpen bij het verzamelen, opslaan en gebruiken van klantdata. Deze data moet veilig zijn. Dat is de regel van GDPR. CRM kan hierbij helpen.

Het kan ons laten zien wie de data heeft gebruikt. Het houdt ook bij waar de data naartoe gaat. Zo weten we altijd waar onze klantdata is. Dit helpt ons om aan de GDPR-regels te voldoen.

Het niet volgen van deze regels kan een boete opleveren. Daarom is het goed om CRM en GDPR samen te gebruiken. Ze zorgen ervoor dat we de regels volgen en onze klantdata veilig is.

GDPR vereisten voor CRM

– Bewustmaking en dataregister: Het is belangrijk om je bewust te zijn van de GDPR-vereisten en een register bij te houden van alle verwerkte persoonsgegevens.

– Privacyverklaring en wettelijke basis: Zorg voor een heldere privacyverklaring op je website en zorg ervoor dat je een wettelijke basis hebt voor het verwerken van klantgegevens.

– Rechten van de betrokkene en toestemming: Zorg ervoor dat je klanten op de hoogte zijn van hun rechten onder de GDPR en dat je hun toestemming hebt voor het verwerken van hun gegevens.

– Minderjarigen en datalekken: Wees extra voorzichtig bij het verwerken van gegevens van minderjarigen en zorg ervoor dat je goede maatregelen neemt om datalekken te voorkomen.

Bewustmaking en dataregister

Het is belangrijk om bewust te zijn van de verplichtingen en vereisten van GDPR als het gaat om het verzamelen en verwerken van klantgegevens. GDPR vereist dat bedrijven een register bijhouden van alle persoonsgegevens die zij verzamelen, inclusief het doel van de gegevensverwerking en de wettelijke basis daarvoor.

Dit betekent dat je moet weten welke gegevens je verzamelt, waarom je ze verzamelt en hoe je ze gebruikt. Het bijhouden van een dataregister helpt je niet alleen om compliant te zijn met GDPR, maar ook om transparantie te tonen in je gegevensverwerking.

Privacyverklaring en wettelijke basis

De privacyverklaring is een belangrijk onderdeel van de GDPR-regelgeving. Het is een document waarin je duidelijk uitlegt welke persoonsgegevens je verzamelt, hoe je deze gegevens gebruikt en hoe je ze beveiligt.

Het is essentieel om transparant te zijn en klanten te informeren over hun rechten met betrekking tot hun gegevens. Daarnaast moet je ook aangeven op welke wettelijke basis je de gegevens verwerkt, bijvoorbeeld op basis van toestemming of het nakomen van een contract.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je privacyverklaring up-to-date is en voldoet aan de vereisten van de GDPR.

Rechten van de betrokkene en toestemming

Als betrokkene heb je bepaalde rechten onder de GDPR. Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens er van jou worden verzameld en gebruikt. Je kunt ook vragen om jouw gegevens aan te passen, te verwijderen of over te dragen.

Daarnaast moet je toestemming geven voor het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens. Het is belangrijk dat bedrijven duidelijk en transparant zijn over hoe ze jouw gegevens zullen gebruiken voordat je toestemming geeft.

Als je niet akkoord gaat, hebben bedrijven geen recht om jouw gegevens te verwerken. Het is goed om te weten dat je deze rechten hebt en dat je ze kunt uitoefenen om controle te houden over jouw persoonlijke informatie.

Minderjarigen en datalekken

Het beschermen van de privacy van minderjarigen is een belangrijk aspect van de GDPR. Onder deze wet moeten bedrijven voorzichtig omgaan met de persoonsgegevens van kinderen en ervoor zorgen dat ze toestemming hebben van een ouder of voogd voordat ze gegevens verzamelen.

Bovendien moeten bedrijven extra maatregelen nemen om de gegevens van minderjarigen te beveiligen en te voorkomen dat ze in verkeerde handen vallen. In het geval van een datalek moeten bedrijven dit onmiddellijk melden aan de relevante autoriteiten, inclusief informatie over welke gegevens zijn gelekt en welke impact dit kan hebben op minderjarige gebruikers.

Het is van essentieel belang dat bedrijven de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van minderjarigen veilig en beschermd blijven.

Privacy by Design en Data Protection Officer

Bij het ontwerpen van systemen en processen moet privacy al vanaf het begin worden meegenomen, dit wordt Privacy by Design genoemd. Dit betekent dat er al vanaf het begin rekening wordt gehouden met de bescherming van persoonsgegevens.

Een Data Protection Officer (DPO) kan helpen bij het waarborgen van de privacy in een organisatie. Deze persoon houdt toezicht op de naleving van de GDPR en adviseert over privacybescherming.

Het is belangrijk om een DPO aan te stellen als uw organisatie grote hoeveelheden persoonsgegevens verwerkt.

Internationale implicaties en bestaande contracten

Het is belangrijk om bij het voldoen aan de GDPR-regelgeving ook rekening te houden met eventuele internationale implicaties en bestaande contracten. In de GDPR worden specifieke eisen gesteld aan het overdragen van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Dit kan invloed hebben op bedrijven die gegevens delen met derde partijen buiten de EER, zoals cloudserviceproviders. Het is belangrijk om te controleren of deze derde partijen voldoen aan de vereisten van de GDPR.

Daarnaast is het noodzakelijk om eventuele bestaande contracten met deze partijen te herzien en waar nodig aan te passen om te zorgen dat ze voldoen aan de nieuwe regelgeving. Op deze manier kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze compliant blijven, ook bij het delen van gegevens buiten de EER.

Tips voor het compliant maken van je website en marketingactiviteiten

– Gebruik hulpmiddelen zoals iubenda om te zorgen voor GDPR-conforme privacyverklaringen en cookiebeleid op je website.

– Zorg ervoor dat je website voldoet aan de vereisten voor transparantie, zoals het verstrekken van duidelijke informatie over gegevensverwerking en het bieden van opties voor toestemming.

– Wees op de hoogte van de verschillende soorten cookies en profielering onder de GDPR en zorg ervoor dat je gebruikers hierover informeert en toestemming vraagt.

– Denk logisch na bij het verwerken van klantgegevens en zorg ervoor dat je alleen de noodzakelijke gegevens verzamelt en bewaart.

– Zorg voor goede beveiligingsmaatregelen om datalekken te voorkomen, zoals het regelmat

Maak gebruik van hulpmiddelen zoals iubenda

Als het gaat om het waarborgen van datacompliance onder de GDPR, kunnen hulpmiddelen zoals iubenda van onschatbare waarde zijn. Met iubenda kun je eenvoudig een privacybeleid genereren dat voldoet aan de vereisten van de GDPR.

Het bevat alle nodige informatie over hoe je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart. Bovendien biedt iubenda ook tal van andere diensten, zoals het genereren van cookie-meldingen en het bijhouden van toestemmingsregistraties.

Door gebruik te maken van deze hulpmiddelen, kun je ervoor zorgen dat je website en marketingactiviteiten in overeenstemming zijn met de GDPR, en daarmee de privacy van je klantgegevens waarborgen.

Zorg voor een GDPR-proof website

Ik zal je wat tips geven om ervoor te zorgen dat je website voldoet aan de GDPR-regels. Allereerst is het belangrijk om een privacyverklaring op je website te plaatsen waarin je duidelijk uitlegt hoe je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart.

Daarnaast moet je ook een wettelijke basis hebben om deze gegevens te verwerken, bijvoorbeeld door toestemming te vragen aan de gebruiker.

Verder moet je ervoor zorgen dat je website beveiligd is om datalekken te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van versleuteling en sterke wachtwoorden. Ook is het belangrijk om rekening te houden met verschillende soorten cookies en profielering onder de GDPR.

Wees transparant over welke cookies je gebruikt en vraag toestemming aan de gebruiker voordat je tracking cookies plaatst.

Ten slotte, denk logisch na bij het verwerken van gegevens. Verzamel alleen de gegevens die nodig zijn en bewaar ze niet langer dan nodig. Zorg er ook voor dat je regelmatig controleert of de gegevens die je verzamelt nog steeds nodig zijn.

Wees op de hoogte van verschillende soorten cookies en profielering onder de GDPR

Ik zal je vertellen over verschillende soorten cookies en profielering onder de GDPR. De GDPR regelgeving heeft betrekking op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, inclusief informatie die wordt verzameld via cookies.

Er zijn verschillende soorten cookies, zoals functionele, analytische en marketingcookies. Functionele cookies zijn nodig voor het goed functioneren van een website, terwijl analytische cookies helpen bij het verzamelen van gegevens over het gebruik van de website.

Marketingcookies worden gebruikt voor het tonen van gerichte advertenties op basis van interesse. Profielering onder de GDPR verwijst naar het creëren van gedetailleerde profielen van individuen op basis van hun online gedrag.

Denk logisch na bij het verwerken van data

Het is belangrijk om logisch na te denken bij het verwerken van data. Dit betekent dat je zorgvuldig moet zijn met welke gegevens je verzamelt, waarvoor je ze gebruikt en hoe je ze opslaat.

Je moet ervoor zorgen dat je alleen de noodzakelijke gegevens verzamelt en dat je toestemming hebt van de betrokkene om deze te gebruiken. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat de gegevens veilig worden opgeslagen en dat je maatregelen neemt om datalekken te voorkomen.

Houd altijd in gedachten dat het verwerken van data onderhevig is aan de GDPR-regels, dus wees voorzichtig en zorgvuldig in je handelingen.

Zorg voor goede beveiliging om datalekken te voorkomen

Het is essentieel om goede beveiligingsmaatregelen te nemen om datalekken te voorkomen. Met de komst van GDPR is het beschermen van klantgegevens nog belangrijker geworden. Zorg ervoor dat je CRM-systeem en andere dataopslagmethoden goed beveiligd zijn tegen ongeautoriseerde toegang.

Gebruik sterke wachtwoorden, versleuteling en tweestapsverificatie om de veiligheid van de gegevens te waarborgen. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig updates en patches door te voeren om bekende beveiligingslekken te dichten.

Door proactief te zijn in het voorkomen van datalekken, kun je de privacy van klantgegevens beschermen en voldoen aan de eisen van GDPR.

Meer over ‘CRM Systeem’

Het begrijpen van het belang van een CRM systeem is essentieel voor elk bedrijf dat zijn klantenrelaties wil optimaliseren. Of je nu een start-up bent of een gevestigd bedrijf, het juiste CRM kiezen kan het verschil maken tussen succes en falen. En zodra je je keuze hebt gemaakt, biedt een helder CRM implementatie stappenplan de handvatten om het maximale uit je systeem te halen. Speciaal voor startups en MKB is er CRM voor kleine bedrijven. Ook de afweging tussen cloud vs lokaal CRM is een cruciale overweging voor veel organisaties.

Met de opkomst van sociale media is de integratie van CRM en social media niet meer weg te denken. Dit is vooral belangrijk nu bedrijven steeds meer focussen op CRM en klantenrelaties op afstand. Blijf up-to-date met de toekomstige trends in CRM en overweeg misschien de flexibiliteit van open source CRM. Een zorgvuldige kosten-batenanalyse van CRM kan je helpen de ROI te begrijpen. Voor online retailers kan CRM voor e-commerce van onschatbare waarde zijn. Maar vergeet niet, voor een succesvolle overgang is teamtraining voor je nieuwe CRM essentieel. Overweeg ook de voordelen van mobiele toegang tot CRM, en zorg ervoor dat je niet dezelfde fouten maakt bij het kiezen van een CRM als anderen. En tot slot, zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de relatie tussen CRM en GDPR om aan alle regelgeving te voldoen.

Veelgestelde Vragen

1. Wat betekent CRM en GDPR: Wat Je Moet Weten over Datacompliance?

CRM en GDPR: Wat Je Moet Weten over Datacompliance gaat over hoe je aan de AVG voldoet als je met een CRM-systeem werkt.

2. Waarom is privacy belangrijk in het AVG?

De AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming, beschermt het recht op privacy. Het zorgt ervoor dat bedrijven zorgvuldig omgaan met gegevens.

3. Wat zijn de risico’s als we niet voldoen aan de AVG?

Als je niet voldoet aan de AVG, kan de Gegevensbeschermingsautoriteit je een boete geven. Je loopt ook het risico dat mensen je bedrijf niet vertrouwen.

4. Hoe kunnen we voldoen aan de AVG voor datasecurity en gegevensbeheer?

Om te voldoen aan de AVG, moet je zorgvuldig met gegevens omgaan. Dat betekent dat je een sterk datasecurity beleid nodig hebt en goed gegevensbeheer moet toepassen.

» Referenties


Menzel, Malte Jens & Reiners, Torsten. “Customer Relationship Management System: A Case Study on Small- and Medium-sized Companies in North Germany.” In Devos, Jan; van Landeghem, Hendrik; Deschoolmeester, Dirk (Eds.), Information Systems for Small and Medium-sized Enterprises: State of Art of IS Research in SMEs (pp.169-197), October 2014. Springer.
https://www.researchgate.net/publication/257412923_Customer_Relationship_Management_System_A_Case_Study_on_Small-_and_Medium-sized_Companies_in_North_Germany

» Referenties

Conclusie beste CRM systeem 2023

Martijn Meeuwis (Ervaringsdeskundige)

Martijn Meeuwis (Ervaringsdeskundige)

Martijn Meeuwis (1988), ervaringsdeskundige en oprichter van Jouwonlinegroei.nl, heeft een relatie met Anouk en is de trotse vader van Tess en Luka. Zijn passie ligt bij software, gadgets, voeding en sport (crossfit). Met onze ervaringsreviews op Jouwonlinegroei.nl helpen we je om de beste software voor jouw online groei te kiezen. Volg Martijn ook op LinkedIn, Facebook en Instagram. Voor opmerkingen of vragen, mail info@jouwonlinegroei.nl of bel 033-2022144 tijdens kantooruren. Meer ervaringen van Martijn Meeuwis

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *