Data Pro Code

Ben je als verwerker van persoonsgegevens ook wel eens in de war over je verplichtingen onder de AVG? Dat is begrijpelijk, maar geen zorgen! Ik heb goed nieuws voor je. In dit artikel ga ik je namelijk alles vertellen over de Data Pro Code, een concrete set gedragsregels die speciaal is ontwikkeld voor verwerkers onder de AVG. Dus als je op zoek bent naar duidelijke richtlijnen en handvatten om te voldoen aan de privacywetgeving, ben je hier aan het juiste adres. Lees snel verder en ontdek hoe de Data Pro Code jou kan helpen jouw gegevensverwerking op een transparante en verantwoorde manier uit te voeren. Doe er jouw voordeel mee!

Samenvatting

    • De Data Pro Code is een set concrete gedragsregels die speciaal is ontwikkeld voor bedrijven die met data werken onder de AVG.

    • De code legt uit wat de AVG van bedrijven vraagt en biedt duidelijke richtlijnen voor het verwerken van persoonsgegevens.

    • Transparantie, neutraal handelen, informatieplicht en verantwoording zijn belangrijke uitgangspunten van de Data Pro Code.

    • IT – leveranciers kunnen de code gebruiken om aan de eisen van de AVG te voldoen en het vertrouwen van klanten en gebruikers te vergroten.

De Data Pro Code onder de AVG

De Data Pro Code is een set regels voor bedrijven die met data werken. NLdigital maakte deze code in 2020. Deze groep werkte samen met veel bedrijven om de code te maken. Met deze code, houden bedrijven zich aan de Avg.

Dit zijn de regels van de Avg voor het omgaan met data. Het document waarin deze regels staan, heet het Data Pro Statement. De regels in de Data Pro Code zijn extra uitleg over wat bedrijven moeten doen volgens artikel 28 van de Avg.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft gezegd dat deze code goed is. Bedrijven moeten dus echt luisteren naar wat er in deze code staat.

Belang van concrete gedragsregels voor verwerkers

Het is belangrijk dat we heldere regels hebben voor mensen die met data werken. De Data Pro Code helpt hierbij. Deze code legt uit wat de AVG van ons vraagt. Dankzij deze code weten we hoe we goed en veilig met data moeten omgaan.

Het maakt het ook makkelijker om aan de AVG te voldoen. Daarom zien veel bedrijven het als een handige gids voor hun werk met data. Dit is goed voor de privacy en veiligheid van iedereen.

Uitgangspunten van de Data Pro Code

De Data Pro Code legt concrete gedragsregels vast voor gegevensverwerkers onder de AVG. Ontdek de belangrijkste uitgangspunten van deze code en waarom het zo belangrijk is voor verwerkers om zich hieraan te houden.

Lees verder om meer te weten te komen.

Transparantie in gegevensverwerking

Transparantie in gegevensverwerking is een belangrijk uitgangspunt van de Data Pro Code onder de AVG. Het betekent dat verwerkers open en eerlijk moeten zijn over hoe ze persoonsgegevens verwerken.

Ze moeten duidelijke informatie verstrekken aan betrokkenen over welke gegevens ze verzamelen, hoe ze deze gebruiken en met wie ze deze delen. Dit helpt mensen om bewuste keuzes te maken over hun persoonsgegevens en zorgt voor vertrouwen tussen verwerkers en betrokkenen.

De Data Pro Code vereist ook dat verwerkers de nodige maatregelen nemen om de veiligheid van gegevens te waarborgen en eventuele datalekken snel en transparant te melden.

Neutraal handelen

Neutraal handelen is een belangrijk uitgangspunt van de Data Pro Code. Als verwerker van data moet ik ervoor zorgen dat ik altijd objectief en onpartijdig handel. Dit betekent dat ik geen persoonlijke belangen mag laten meespelen bij het verwerken van gegevens.

Ik moet ervoor zorgen dat ik de data op een eerlijke en neutrale manier verwerk, zonder bevooroordeeld te zijn. Neutraal handelen zorgt ervoor dat de privacy van mensen wordt gerespecteerd en dat gegevens op een betrouwbare manier worden verwerkt.

Informatieplicht en verantwoording

Als verwerker van data onder de AVG heb ik de verplichting om transparant te zijn over hoe ik gegevens verwerk. Dit betekent dat ik duidelijke en begrijpelijke informatie moet verstrekken aan de betrokkenen, zoals de doeleinden van de gegevensverwerking en hun rechten als het gaat om hun persoonsgegevens.

Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de gegevens te waarborgen. Deze informatieplicht en verantwoordingsplicht zijn essentiële onderdelen van de Data Pro Code, waardoor ik als verwerker mijn rol op een transparante en verantwoorde manier kan vervullen.

Verplichte onderdelen volgens artikel 28 AVG

Artikel 28 van de AVG bevat verplichte onderdelen voor verwerkers. Dit artikel legt vast wat er in een verwerkersovereenkomst moet staan. Een verwerkersovereenkomst is een contract tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker waarin afspraken worden gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Enkele verplichte onderdelen zijn het beschrijven van het onderwerp en de duur van de verwerking, het type persoonsgegevens dat wordt verwerkt, de rechten en plichten van de verwerker en hoe de beveiliging van gegevens wordt gewaarborgd.

Het opstellen en naleven van een verwerkersovereenkomst volgens artikel 28 van de AVG is essentieel voor het waarborgen van privacy en gegevensbescherming.

Toepassing van de Data Pro Code

Voor IT-leveranciers gelden specifieke verplichtingen volgens de Data Pro Code, waaronder het opnemen van een verwerkersovereenkomst in hun dienstverlening.

Voor IT-leveranciers

Als IT-leverancier is het belangrijk om de Data Pro Code te kennen en toe te passen. Deze gedragscode biedt concrete regels voor het verwerken van data en zorgt ervoor dat je voldoet aan de eisen van de Avg.

In de Data Pro Code staan verplichtingen waar je aan moet voldoen, zoals het verstrekken van transparante informatie over de gegevensverwerking en het nemen van verantwoordelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens.

Als IT-leverancier kun je gebruikmaken van de standaard verwerkersovereenkomst volgens de Data Pro Code en het Data Pro Statement invullen om aan te tonen dat je aan de Avg-verplichtingen voldoet.

Verplichtingen van de Data Pro Code

Als verwerker onder de AVG moet ik voldoen aan bepaalde verplichtingen volgens de Data Pro Code. Hierbij moet ik onder andere transparant zijn in mijn gegevensverwerking, neutraal handelen en de nodige informatieplichten en verantwoording afleggen.

Daarnaast moet ik ook voldoen aan de verplichte onderdelen volgens artikel 28 van de AVG. De Data Pro Code helpt bedrijven zoals het mijne om te voldoen aan deze verplichtingen en zorgt voor een concrete invulling van de eisen van de Avg.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Data Pro Code goedgekeurd, waardoor ik met zekerheid kan zeggen dat ik aan alle vereisten voldoe.

Rol van branchevereniging NLdigital in de ontwikkeling van de code

NLdigital heeft een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van de Data Pro Code. Als branchevereniging voor de digitale sector heeft NLdigital samengewerkt met haar leden om concrete gedragsregels op te stellen die voldoen aan de eisen van de Avg.

Ze hebben expertise en kennis ingebracht om ervoor te zorgen dat de code praktisch en effectief is voor verwerkers van data. NLdigital heeft actief bijgedragen aan het opstellen en goedkeuren van de code, met als doel organisaties te ondersteunen bij het naleven van de privacyregels en het beschermen van persoonsgegevens.

Door hun betrokkenheid en inzet hebben ze ervoor gezorgd dat de Data Pro Code een waardevol instrument is geworden voor IT-leveranciers en andere verwerkers van data.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is de Data Pro Code: Concrete gedragsregels voor verwerkers onder de AVG?

De Data Pro Code zijn concrete regels voor gegevensverwerkers onder de AVG. Dit zijn regels die IT-leveranciers helpen om aan hun AVG-verplichtingen voor verwerkers te voldoen.

2. Wat zijn de voordelen van het volgen van de Data Pro Code?

Door de Data Pro Code te volgen, kunnen verwerkers voldoen aan de informatieplichten en andere verantwoording van gegevensverwerkers onder de AVG.

3. Wie heeft de gedragscode Data Pro Code goedgekeurd?

Het besluit tot goedkeuring van de Data Pro Code is afkomstig van het European Data Protection Board.

4. Is er een register voor de Data Pro Code?

Ja, er is een Data Pro Code register waarin alle bedrijven die de code volgen, worden opgenomen.

5. Wat is het belang van de Data Pro Statement in de verwerkersovereenkomst?

Het Data Pro Statement in de verwerkersovereenkomst helpt bedrijven om te voldoen aan de Europese privacywet AVG Algemene verordening gegevensbescherming. Het zorgt ook voor duidelijke afspraken tussen IT-leveranciers en hun klanten over de verwerking van gegevens.

» Referenties


Nldigital”. Geraadpleegd in december 2023. https://www.nldigital.nl/

» Referenties