In dit artikel

Stappenplan voor het Deponeren van een Jaarrekening

In dit artikel

Het deponeren van een jaarrekening kan ingewikkeld lijken, vooral als je het voor de eerste keer doet. Ik begrijp dat dit een uitdaging kan zijn – ik heb namelijk zelf ook die weg bewandeld en ontdekte dat er specifieke regels en voorschriften zijn voor verschillende bedrijfsklassen.

In dit artikel geef ik een stapsgewijs plan om deze taak minder overweldigend te maken. Kom dus mee en ontdek hoe je jouw jaarrekening zonder stress kunt indienen.

Samenvatting

 • Het deponeren van een jaarrekening kan ingewikkeld lijken, maar met een stapsgewijs plan kan het minder stressvol zijn.
 • Voor micro of kleine bedrijven is het deponeren van een jaarrekening eenvoudiger en kan online worden gedaan.
 • Middelgrote bedrijven moeten specifieke stappen volgen bij het deponeren van hun jaarrekening, inclusief het invullen van algemene gegevens en balanscijfers.
 • Grote bedrijven hebben ook specifieke regels en voorschriften, waaronder het verplicht laten controleren van de jaarrekening door een accountant.

Stappenplan voor het deponeren van een jaarrekening

– Voor bedrijven in de klasse micro of klein zijn er specifieke stappen die gevolgd moeten worden bij het deponeren van een jaarrekening.

– Ook voor bedrijven in de klasse middelgroot gelden specifieke stappen die gevolgd moeten worden bij het deponeren van een jaarrekening.

– Grote bedrijven hebben weer andere stappen die gevolgd moeten worden bij het deponeren van een jaarrekening.

Bedrijfsklasse micro of klein

Micro of kleine bedrijven hebben minder werk met hun jaarrekening. Dit komt omdat de wet minder eisen stelt aan deze bedrijven. Ze hoeven minder informatie te geven dan grotere bedrijven.

Het opstellen en vaststellen van de jaarrekening is dus sneller klaar. Het deponeren van de jaarrekening bij de KvK kan ook makkelijk online. Alle gegevens over inkomsten en kosten voer je in.

Daarna stuur je alles door naar de KvK. Zo snel is het gedaan voor micro of kleine bedrijven!

Bedrijfsklasse middelgroot

Als je bedrijf tot de middelgrote klasse behoort, zijn er specifieke stappen die je moet volgen bij het deponeren van je jaarrekening. Dit geldt voor bedrijven die niet voldoen aan de criteria voor micro- of kleinbedrijven, maar ook niet tot de grote bedrijfsklasse behoren.

Ten eerste moet je inloggen bij de Kamer van Koophandel om toegang te krijgen tot het digitale deponeringsportaal. Vervolgens moet je algemene gegevens invullen, zoals de naam van je bedrijf en het KvK-nummer.

Daarna moet je balanscijfers invullen, die een overzicht geven van de financiële positie van je bedrijf. Afhankelijk van de grootte van je bedrijf moet je mogelijk ook grondslagen en toelichtingen invullen.

Omdat dit kan variëren, is het belangrijk om de specifieke eisen en richtlijnen te raadplegen die gelden voor jouw bedrijfsklasse.

Als alle gegevens zijn ingevuld, is het belangrijk om ze goed te controleren voordat je ze indient. Op deze manier kun je ervoor zorgen dat de jaarrekening nauwkeurig en volledig is.

Bedrijfsklasse groot

Bedrijven die vallen onder de bedrijfsklasse groot hebben specifieke regels en voorschriften voor het deponeren van hun jaarrekening. Als je bedrijf in deze categorie valt, moet je de jaarrekening altijd digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Daarnaast moet je de jaarrekening laten controleren door een accountant voordat je deze deponeert. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle financiële gegevens correct en volledig zijn ingevuld in de jaarrekening, inclusief het bedrijfsresultaat, de balans en de winst- en verliesrekening.

Zorg er ten slotte voor dat je de gegevens goed controleert voordat je deze indient bij de KvK.

Hoe deponeer je jouw jaarrekening?

Om jouw jaarrekening te deponeren, moet je eerst inloggen bij de Kamer van Koophandel. Vervolgens vul je de algemene gegevens in, zoals de naam van jouw bedrijf en het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.

Daarna vul je de balanscijfers in, waarbij je een overzicht geeft van de bezittingen en schulden van jouw onderneming. Als kleine rechtspersoon moet je ook de grondslagen en toelichting invullen en voorzien van overige toelichtingen.

Tot slot is het belangrijk om alle ingevulde gegevens te controleren voordat je de jaarrekening deponeert.

Inloggen bij de Kamer van Koophandel

Ik log in bij de Kamer van Koophandel met mijn persoonlijke gegevens.

Invullen van algemene gegevens

Het invullen van algemene gegevens is een belangrijke stap bij het deponeren van een jaarrekening. Hieronder staan de gegevens die je moet invullen:

 • Bedrijfsnaam
 • KvK – nummer
 • Adresgegevens
 • Contactpersoon en contactinformatie
 • Boekjaar waar de jaarrekening betrekking op heeft

Invullen van balanscijfers

Het invullen van balanscijfers is een belangrijke stap bij het deponeren van een jaarrekening. Hier volgen de stappen:

 1. Vermeld de datum waarop de balans wordt opgesteld.
 2. Noteer het totale bedrag aan activa, oftewel wat het bedrijf bezit.
 3. Geef details over de verschillende soorten activa, zoals contanten, voorraden en vaste activa zoals gebouwen en machines.
 4. Bereken het totale bedrag aan passiva, oftewel wat het bedrijf verschuldigd is.
 5. Specificeer de verschillende soorten passiva, zoals leningen, openstaande rekeningen en eigen vermogen.
 6. Trek het totale bedrag aan passiva af van het totale bedrag aan activa om de financiële gezondheid van het bedrijf te beoordelen.

Invullen van grondslagen (alleen kleine rechtspersoon)

 • Bepalen van de waarderingsgrondslagen voor activa en passiva.
 • Kiezen van de grondslag voor het bepalen van het resultaat.
 • Selecteren van de manier waarop ik afschrijvingen bereken.
 • Vaststellen van de grondslag voor het waarderen van voorraden.
 • Bepalen hoe ik mijn vorderingen op klanten waardeer.
 • Beslissen welke methode ik gebruik om belastingen te berekenen.
 • Kiezen voor een grondslag om financiële instrumenten te waarderen.

Invullen van toelichting (alleen kleine rechtspersoon)

Bij het deponeren van een jaarrekening als kleine rechtspersoon is het invullen van een toelichting belangrijk. Hier volgen de stappen:

 1. Schrijf een duidelijke en begrijpelijke toelichting op je jaarrekening.
 2. Geef uitleg over de bedrijfsactiviteiten en eventuele veranderingen.
 3. Bespreek de belangrijkste posten op de balans en winst – en verliesrekening.
 4. Vermeld ook eventuele risico’s en onzekerheden voor het komende jaar.
 5. Zorg ervoor dat je toelichting volledig is en alle relevante informatie bevat.

Invullen van overige toelichtingen

Bij het deponeren van een jaarrekening is het belangrijk om ook de nodige toelichtingen in te vullen. Hieronder vind je een lijst met overige toelichtingen die je moet invullen:

 1. Toelichting op de balans: Geef extra uitleg bij specifieke balansposten, zoals voorraden, debiteuren en crediteuren.
 2. Toelichting op de winst- en verliesrekening: Leg uit hoe bepaalde kosten en opbrengsten tot stand zijn gekomen, bijvoorbeeld personeelskosten, energiekosten en verkoopopbrengsten.
 3. Toelichting op financiële instrumenten: Beschrijf eventuele financiële instrumenten die in de jaarrekening worden gebruikt, zoals leningen of aandelen.
 4. Toelichting op belastingen: Geef inzicht in de belastingpositie van het bedrijf, zoals vennootschapsbelasting of omzetbelasting.
 5. Overige toelichtingen: Als er nog andere zaken zijn die belangrijk zijn om toe te lichten, zoals investeringen, subsidies of juridische procedures, vul deze dan ook in.

Controleer je ingevulde gegevens

Voordat je de jaarrekening indient, is het belangrijk om je ingevulde gegevens te controleren. Zorg ervoor dat alles correct en volledig is ingevuld. Controleer op eventuele fouten of ontbrekende informatie. Dit helpt je om ervoor te zorgen dat je jaarrekening accuraat en betrouwbaar is. Neem de tijd om alle gegevens zorgvuldig door te lopen voordat je de indiening afrondt.

 • Bedrijfsinformatie: Controleer of de algemene bedrijfsinformatie klopt, zoals naam, adres en contactgegevens.
 • Balanscijfers: Ga na of alle cijfers in de balans juist zijn opgenomen. Controleer de activa, passiva en het eigen vermogen.
 • Grondslagen (alleen kleine rechtspersoon): Als je een kleine rechtspersoon bent, controleer dan of de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling correct zijn toegepast.
 • Toelichting (alleen kleine rechtspersoon): Voor kleine rechtspersonen, controleer of alle verplichte toelichtingen zijn opgenomen en correct zijn ingevuld.
 • Overige toelichtingen: Indien van toepassing, controleer op andere vereiste toelichtingen zoals bijzondere posten of gebeurtenissen na balansdatum.

Meer over ‘Online Groei’

Als je je ooit hebt afgevraagd wat giraal geld is of wie precies een crediteur is, dan ben je bij ons aan het juiste adres. We duiken dieper in verschillende onderwerpen zoals het verzamelinkomen, het belang van een kruispost en de nuances van factureren. Daarnaast leggen we ook de stappen uit om je jaarrekening te deponeren en ontrafelen we de mysteries van omzetbelasting.

Maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Of je nu tips nodig hebt over strokenplanning, een duidelijk declaratieformulier wilt opstellen, of een planning wilt maken in Excel, wij hebben de antwoorden. Bovendien verkennen we de principes van projectmatig werken, verklaren we wat inkomstenbelasting en debiteuren zijn en leiden we je door het proces van het schrijven van een effectief bezwaarschrift. En als je ooit hebt willen weten wat een grootboek is, hebben we daar ook een gids voor.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is het stappenplan voor het deponeren van een jaarrekening?

Het stappenplan voor het deponeren van een jaarrekening helpt je bij het opstellen, vaststellen, en indienen van een verplichte jaarrekening volgens de wettelijke voorschriften.

2. Hoe kan ik mijn jaarrekening digitaal deponeren?

Je kunt je jaarrekening digitaal deponeren door deze op te maken, vast te stellen en vervolgens elektronisch in te dienen bij de KvK.

3. Wat zijn de wettelijke verplichtingen voor een jaarrekening?

De wettelijke verplichtingen voor een jaarrekening omvatten het opstellen van de rekening, het vaststellen ervan en het indienen bij de KvK.

4. Moet elke rechtspersoon een jaarrekening opstellen?

Ja, elke rechtspersoon moet een jaarrekening opstellen en deponeren. Er zijn regels voor kleine, micro en grote bedrijven.

5. Wat gebeurt er als ik mijn jaarrekening niet deponeer?

Als je je jaarrekening niet deponeert bij de KvK volgens het stappenplan, kun je in overtreding zijn van de regels en voorschriften voor financiële verslaggeving.

Martijn Meeuwis (Ervaringsdeskundige)

Martijn Meeuwis (Ervaringsdeskundige)

Martijn Meeuwis (1988), ervaringsdeskundige en oprichter van Jouwonlinegroei.nl, heeft een relatie met Anouk en is de trotse vader van Tess en Luka. Zijn passie ligt bij software, gadgets, voeding en sport (crossfit). Met onze ervaringsreviews op Jouwonlinegroei.nl helpen we je om de beste software voor jouw online groei te kiezen. Volg Martijn ook op LinkedIn, Facebook en Instagram. Voor opmerkingen of vragen, mail info@jouwonlinegroei.nl of bel 033-2022144 tijdens kantooruren. Meer ervaringen van Martijn Meeuwis

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *