In dit artikel

EDR en Compliance: GDPR, HIPAA en meer (2024)

In dit artikel

Begrijpt u de complexiteit van compliance met GDPR, HIPAA en andere regelgeving rond gegevensbescherming? U bent niet de enige. Ik heb me ook in deze materie verdiept en belangrijke feiten ontdekt, zoals het feit dat GDPR-boetes kunnen oplopen tot 4% van de wereldwijde jaaromzet van een organisatie.

In dit artikel ga ik dieper in op EDR en compliance: GDPR, HIPAA en meer, om u te helpen navigeren door deze complexe regelgeving. Bent u er klaar voor om deze uitdaging aan te gaan?.

Key Takeaway

Mijn beste Endpoint Detection and Response (EDR) van 2024 volgens onze test is Trend Micro. Deze software helpt met de scans bij het vinden en uitroeien van malware. Het is gemakkelijk in gebruik door minimale knoppen en menu’s!

Samenvatting

  • GDPR, HIPAA en PCI DSS zijn wetten die te maken hebben met compliance en gegevensbescherming. GDPR gaat over persoonsgegevens, HIPAA over medische informatie en PCI DSS over creditcardgegevens.
  • Organisaties moeten voldoen aan specifieke eisen van elke regelgeving, zoals het hebben van een Functionaris voor Gegevensbescherming bij GDPR.
  • Boetes voor niet – naleving van GDPR kunnen oplopen tot 4% van de wereldwijde jaaromzet van een organisatie.
  • Het is belangrijk voor organisaties om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om de privacy en veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen.

Wat is GDPR, HIPAA en meer?

GDPR, ook wel bekend als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), is een Europese privacywetgeving die van kracht is sinds mei 2018. HIPAA, daarentegen, staat voor de Health Insurance Portability and Accountability Act en is een Amerikaanse wet die specifiek gericht is op de bescherming van medische informatie.

Naast deze twee wetten, zijn er ook nog andere belangrijke compliance regelingen zoals PCI DSS, die van toepassing is op organisaties die creditcardgegevens verwerken.

AVG/GDPR

AVG/GDPR gaat over de veilige opslag en het gebruik van persoonsgegevens. Het is een regel uit de EU die geldt voor iedereen die werkt met gegevens van EU-burgers. Dit kan een bedrijf zijn in de EU, maar ook buiten de EU.

Belangrijk is dat er toestemming nodig is om deze gegevens te gebruiken. Ook moet er een persoon zijn die goed let op de veiligheid van de gegevens. Dit heet een functionaris voor gegevensbescherming.

Als je deze regels niet volgt, kun je een hoge boete krijgen. AVG/GDPR heeft dus veel invloed op hoe we met persoonsgegevens omgaan.

PCI DSS

PCI DSS staat voor Payment Card Industry Data Security Standard. Het is een set van beveiligingsstandaarden die zijn ontwikkeld door de betalingsindustrie om de gegevens van kaarthouders te beschermen.

Bedrijven die creditcardbetalingen accepteren, moeten voldoen aan deze standaard om ervoor te zorgen dat de gegevens van klanten veilig blijven. PCI DSS heeft betrekking op aspecten zoals het beveiligen van netwerken, het beschermen van betaalapplicaties en het controleren en monitoren van toegang tot kaartgegevens.

Het doel ervan is om het risico op gegevensinbreuken en fraude te verminderen, zodat klanten met vertrouwen hun creditcardinformatie kunnen gebruiken.

HIPAA

HIPAA is een wetgeving in de Verenigde Staten die de privacy en beveiliging van gezondheidsinformatie beschermt. Het staat voor de Health Insurance Portability and Accountability Act.

Het doel van HIPAA is om ervoor te zorgen dat gezondheidsinformatie vertrouwelijk blijft en niet ongeautoriseerd wordt gebruikt of openbaar gemaakt. HIPAA is van toepassing op gezondheidszorginstellingen en hun zakelijke partners.

Het vereist passende beveiligingsmaatregelen, zoals het versleutelen van gegevens en het implementeren van toegangscontrolesystemen. Overtredingen van HIPAA kunnen leiden tot boetes van maximaal $1,5 miljoen per overtreding.

Verschillen en overeenkomsten tussen AVG, HIPAA en PCI DSS op het gebied van compliance.

De AVG, HIPAA en PCI DSS zijn allemaal regelgevingen die betrekking hebben op compliance en gegevensbescherming, maar er zijn ook verschillen tussen hen. De AVG is van toepassing op alle persoonlijke gegevens, terwijl HIPAA zich specifiek richt op gezondheidsinformatie en PCI DSS gericht is op betalingsgegevens.

Beide regelgevingen, GDPR en HIPAA, hebben doelen om de privacy en veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen. Ze vereisen dat organisaties passende beveiligingsmaatregelen nemen om gegevens te beschermen.

Bij GDPR moeten organisaties bijvoorbeeld een Functionaris voor Gegevensbescherming benoemen, terwijl HIPAA geen specifieke vereisten heeft voor een FG.

Een ander verschil is dat GDPR extraterritoriale werking heeft, wat betekent dat het ook van toepassing is op organisaties buiten de EU die persoonlijke gegevens verwerken van EU-burgers.

HIPAA daarentegen is alleen van toepassing op organisaties binnen de Verenigde Staten.

Het is belangrijk om te begrijpen dat de compliance-vereisten van deze regelgevingen specifiek zijn voor de respectieve sectoren waarop ze betrekking hebben. Organisaties moeten ervoor zorgen dat ze op de hoogte zijn van de specifieke eisen van elke regelgeving en passende maatregelen nemen om te voldoen aan zowel de AVG, HIPAA als PCI DSS.

Meer over ‘EDR Software’

Ben je nieuwsgierig naar Endpoint Detection and Response (EDR) software en wil je graag een dieper inzicht krijgen in dit belangrijke aspect van cybersecurity? Bij ons vind je een uitgebreide verzameling informatieve artikelen die je kunnen helpen om je kennis te vergroten en te begrijpen hoe EDR van invloed is op verschillende aspecten van beveiliging en bedrijfsvoering.

In ons artikel “Wat is endpoint detection and response” leggen we uit wat EDR precies inhoudt en hoe het helpt bij het detecteren en reageren op cyberdreigingen.

Wil je meer weten over de rol van EDR in bedrijfsbeveiliging? Lees dan “EDR en bedrijfsbeveiliging,” waar we bespreken hoe EDR organisaties beschermt tegen allerlei vormen van cyberaanvallen.

Technische details over EDR worden behandeld in “Technische uitleg EDR,” waarin we de complexe aspecten van deze beveiligingstechnologie ontrafelen.

Benieuwd naar hoe EDR zich verhoudt tot traditionele antivirussoftware? Bekijk dan “EDR vs. traditionele antivirus,” waarin we de verschillen tussen de twee benaderingen bespreken.

Ontdek de “voordelen van het gebruik van EDR” voor je organisatie en waarom het een waardevolle investering is voor de beveiliging van je systemen en gegevens.

Voor praktische begeleiding bij de implementatie van EDR binnen je organisatie hebben we de “Implementatiegids EDR,” samengesteld.

De relatie tussen EDR en cloudbeveiliging wordt besproken in “EDR en de cloud,” waarin we laten zien hoe EDR helpt bij het beschermen van cloudgebaseerde systemen.

Ondernemers in het MKB zullen interesse hebben in “EDR voor kleine bedrijven,” waarin wordt uitgelegd hoe EDR specifiek gericht is op de behoeften van kleinere organisaties.

Lees over hoe EDR reageert op actuele “cyberdreigingen,” en hoe het een proactieve verdediging biedt tegen opkomende gevaren.

Daarnaast verkennen we “EDR en compliance,” en hoe het bijdraagt aan het voldoen aan beveiligingsnormen en regelgeving.

Voor hulp bij het kiezen van de juiste EDR-oplossing voor je organisatie, bekijk “De juiste EDR-oplossing kiezen,” waarin we tips en richtlijnen delen.

Ontdek de rol van “machine learning in EDR,” en hoe het bijdraagt aan geavanceerde dreigingsdetectie.

Hoe EDR wordt ingezet in “incidentrespons” situaties wordt uitgelegd, samen met de voordelen van snelle detectie en reactie.

En tot slot, lees over de “integratie van EDR met andere beveiligingstools,” om een alomvattende beveiligingsaanpak te realiseren.

Voor real-time monitoring van bedreigingen met EDR, bekijk “Real-time monitoring met EDR,” en ontdek hoe je direct kunt reageren op potentiële beveiligingsincidenten.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is EDR en Compliance: GDPR, HIPAA en meer?

EDR en Compliance: GDPR, HIPAA en meer zijn regels over privacy, gegevensverwerking, gegevensopslag en informatiebeveiliging.

2. Hoe helpen deze regels bij de bescherming van patiëntgegevens?

Deze regels zorgen voor vertrouwelijkheid en veiligheid bij het opslaan en verwerken van patiëntgegevens. Ze helpen ook bij het voorkomen van datalekken.

3. Wat is dataminimalisatie?

Dataminimalisatie is een regel die ervoor zorgt dat alleen de nodige gegevens worden verzameld en opgeslagen.

4. Wat betekent recht op vergetelheid?

Recht op vergetelheid betekent dat mensen kunnen vragen om hun gegevens te verwijderen als ze niet meer nodig zijn.

5. Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens. Hij moet ook melden als er beveiligingsincidenten zijn.

» Referenties


Nilam Nur Amir Sjarif, Suriayati Chuprat, Mohd Naz’ri Mahrin, Noor Azurati Ahmad, Aswami Ariffin, Firham M Senan, Nazri Ahmad Zamani. (IEEE). Endpoint Detection and Response: Why Use Machine Learning?
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8939836

Asad Arfeen, Saad Ahmed, Muhammad Asim Khan, Syed Faraz Ali Jafri. (IEEE). Endpoint Detection & Response: A Malware Identification Solution.
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9703010

» Referenties

Conclusie beste endpoint detection and response 2024

  • Beste endpoint detection and response software – Trend Micro
  • Beste endpoint detection and response totaalpakket – Avast
Martijn Meeuwis (Ervaringsdeskundige)

Martijn Meeuwis (Ervaringsdeskundige)

Martijn Meeuwis (1988), ervaringsdeskundige en oprichter van Jouwonlinegroei.nl, heeft een relatie met Anouk en is de trotse vader van Tess en Luka. Zijn passie ligt bij software, gadgets, voeding en sport (crossfit). Met onze ervaringsreviews op Jouwonlinegroei.nl helpen we je om de beste software voor jouw online groei te kiezen. Volg Martijn ook op LinkedIn, Facebook en Instagram. Voor opmerkingen of vragen, mail info@jouwonlinegroei.nl of bel 033-2022144 tijdens kantooruren. Meer ervaringen van Martijn Meeuwis

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *