In dit artikel

Overstappen op een Nieuw Contract Management Systeem: Stappenplan (2023)

In dit artikel

Overweegt u over te stappen op een nieuw contractbeheersysteem, maar weet u niet waar te beginnen? Maak u geen zorgen, ik ben er ook geweest en weet hoe complex het kan lijken. Na diepgaand onderzoek en veel herzieningen heb ik een stapsgewijze handleiding samengesteld om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Klaar voor een efficiëntere en georganiseerdere manier van contractbeheer? Lees dan verder!

Key takeaway:

De beste Contract Management Software van 2023 volgens onze test is Contractbook. Dit is de meest volledige contract management software en naast de 150 gratis contractsjablonen, is de beveiliging goed op orde.

Samenvatting

  • Het overstappen naar een nieuw contract management systeem vereist een gestructureerde aanpak.
  • Belangrijke stappen om een soepele overgang te garanderen zijn het bepalen van het proceseigendom, het vaststellen van beleid, inventariseren en rubriceren van contracten, het definiëren van het contractmanagementproces en het aanstellen en opleiden van functionarissen.
  • Het goed positioneren van contractmanagement in de organisatie is essentieel voor effectief contractbeheer. Dit kan worden bereikt door duidelijke verantwoordelijkheden en rollen toe te wijzen, regelmatige communicatie en trainingen te organiseren en richtlijnen en procedures vast te leggen.

Stappenplan voor het overstappen op een nieuw contract management systeem

Het overstappen op een nieuw contract management systeem vereist een gestructureerde aanpak om een soepele transitie te garanderen. In dit stappenplan worden de belangrijkste stappen beschreven om deze overgang succesvol te maken.

Bepaal het proceseigendom

Het is van groot belang om te weten wie de baas is over het contract. Dit wordt het proceseigendom genoemd. De baas zorgt ervoor dat alles goed loopt. Hij of zij maakt keuzes en lost problemen op.

Ook zorgt de baas er voor dat iedereen doet wat hij moet doen. Zo loopt alles op rolletjes en zijn er geen problemen. Het goed kiezen van de baas is dus heel belangrijk.

Stel het beleid vast

Het beleid voor contractmanagement vaststellen is een belangrijke stap bij het overstappen naar een nieuw contractbeheersysteem. Dit beleid legt de richtlijnen en procedures vast die gevolgd moeten worden bij het beheren en naleven van contractafspraken.

Bij het opstellen van dit beleid is het belangrijk om rekening te houden met zaken zoals risicobeheer, leveranciersprestaties en strategieontwikkeling. Het beleid moet duidelijk en begrijpelijk zijn voor alle betrokkenen, zodat iedereen op dezelfde manier met contractmanagement omgaat.

Het vaststellen van het beleid is een essentiële stap om ervoor te zorgen dat het nieuwe contractbeheersysteem effectief kan worden ingezet en dat de overgang soepel verloopt.

Inventariseer en rubriceer de aanwezige contracten

Ik inventariseer en rubriceer de aanwezige contracten. Ik zorg ervoor dat alle contracten worden geïdentificeerd en op een overzichtelijke manier worden gesorteerd. Ik gebruik bijvoorbeeld categorieën zoals het type contract, de leverancier, de looptijd en belangrijke voorwaarden. Dit helpt bij het gemakkelijk terugvinden van specifieke contracten wanneer dat nodig is.

Definieer het contractmanagementproces

Het contractmanagementproces omvat het volledige beheer van contracten, van het afsluiten tot het evalueren ervan. Dit omvat onder andere het vaststellen van de contractafspraken, het monitoren van de prestaties van leveranciers en het zorgen voor naleving van de contracten.

Het is belangrijk om dit proces duidelijk te definiëren, zodat iedereen binnen de organisatie begrijpt hoe contractmanagement werkt en wat de verantwoordelijkheden zijn.

Stel functionarissen aan en leid ze op

Om een succesvolle overstap te maken naar een nieuw contractbeheersysteem, is het belangrijk om de juiste functionarissen aan te stellen en ze op te leiden. Hier zijn enkele belangrijke stappen die moeten worden genomen:

  1. Identificeer de juiste personen binnen de organisatie die verantwoordelijk zullen zijn voor contractmanagement.
  2. Wijs specifieke rollen toe aan deze functionarissen, zoals contractmanagers, contractadministrateurs en leveranciersmanagers.
  3. Zorg ervoor dat deze functionarissen de nodige kennis en vaardigheden hebben om hun taken uit te voeren. Dit kan training of bijscholing omvatten.
  4. Maak duidelijke communicatielijnen tussen deze functionarissen en andere teams of afdelingen in de organisatie.

Positioneer contractmanagement in de organisatie

Ik heb zelf ervaren hoe belangrijk het is om contractmanagement goed te positioneren in de organisatie. Door contractmanagement een prominente plek te geven, kunnen we ervoor zorgen dat alle betrokkenen begrijpen wat het inhoudt en waarom het zo belangrijk is.

Dit helpt bij het creëren van draagvlak en betrokkenheid binnen de organisatie.

Een manier om contractmanagement in de organisatie te positioneren, is door duidelijke verantwoordelijkheden en rollen toe te wijzen aan medewerkers. Het is belangrijk om mensen aan te stellen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de uitvoering van contracten.

Deze functionarissen kunnen worden opgeleid om hun taken effectief uit te voeren en kunnen fungeren als interne experts op het gebied van contractmanagement.

Daarnaast is het essentieel om regelmatig communicatie en trainingen te organiseren over contractmanagement. Dit kan helpen bij het vergroten van het bewustzijn en begrip van contractbeheer binnen de organisatie.

Het is ook nuttig om duidelijke richtlijnen en procedures vast te leggen, zodat iedereen in de organisatie weet hoe ze moeten handelen bij contractgerelateerde zaken.

Meer informatie en ondersteuning bij het overstappen op een nieuw contract management systeem

Als je meer informatie nodig hebt of ondersteuning wilt bij het overstappen naar een nieuw contractbeheersysteem, kan ik je helpen. Ik heb ervaring en expertise in dit gebied en kan je begeleiden bij elke stap van het proces.

Of het nu gaat om het bepalen van het proceseigendom, het opstellen van beleid, inventariseren en rubriceren van contracten, of het definiëren van het contractmanagementproces, ik sta voor je klaar.

Ik kan ook functionarissen aanstellen en ze opleiden, zodat ze goed voorbereid zijn op de overstap. Daarnaast kan ik helpen bij het positioneren van contractmanagement in jouw organisatie, zodat het goed geïntegreerd is en effectief wordt uitgevoerd.

Neem contact met me op voor meer informatie en persoonlijke ondersteuning bij het overstappen naar een nieuw contractmanagement systeem.

Meer over ‘Contract Management Software’

In de hedendaagse zakenwereld is het begrijpen van het contract management software belang essentieel. Het biedt niet alleen tal van voordelen, maar een goed overzicht en begeleiding is vereist voor een succesvolle implementatie. Terwijl bedrijven worstelen met de keuze tussen cloud vs on-premise oplossingen, blijven de beveiligingsaspecten en het nut van contract templates voor efficiëntie op de voorgrond.

Daarnaast is versiebeheer van cruciaal belang om consistentie te behouden, terwijl automatisering van workflows helpt bij het stroomlijnen van processen. Met de juiste software kunnen bedrijven diepgaande rapportages en analytics over contractprestaties krijgen, zoals blijkt uit diverse case studies. Andere overwegingen zoals risicobeheer, de stappen om over te stappen naar een nieuw systeem, en het belang van mobiele toegang mogen niet worden onderschat. Voor kleine bedrijven kan de investering in dergelijke software lonend zijn, vooral gezien factoren zoals GDPR naleving, de mogelijkheid van multi-user toegang, inzicht in de kostenstructuur, en ten slotte het optimaliseren via nuttige tips.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is een nieuw contractbeheersysteem?

Een nieuw contractbeheersysteem is een digitaal procesbeheer om contracten te beheren. Het helpt bij beleidsvorming, inventarisatie, en rubricering van contracten.

2. Hoe kan ik overgaan op een nieuw contractbeheersysteem?

Het overstappen op een nieuw contractbeheersysteem vraagt om een stappenplan zoals selectie van het platform, implementatie, en training voor efficiëntieverbeteringen.

3. Wat zijn de voordelen van het gebruik van een nieuw contractbeheersysteem?

Een modern contractbeheerplatform kan helpen bij boekhouding, leveranciersbeheer, contractnaleving en strategie voor beter beheer en risico’s van contractdocumenten.

4. Is er hulp beschikbaar tijdens de overgang naar een nieuw systeem?

Ja! Training en ondersteuning zijn vaak beschikbaar tijdens de implementatie van het nieuwe contractbeheersysteem voor vlotte overstapservice.

5. Wat komt er kijken bij de implementatie van een nieuw contractbeheersysteem?

Bij implementatie spelen zaken zoals contractadministratie, contractonderhandelingen, en contractbeoordeling. Ook moet je denken aan het migreren naar het nieuwe systeem.

» Referenties

Gartner. “What are Contract Life Cycle Management?”
https://www.gartner.com/reviews/market/contract-life-cycle-management

» Referenties

Conclusie beste contract management software 2023

  • Beste all-in-one contract management software – Contractbook
  • Beste contract management software om trends te signaleren – DocuSign
  • Beste contract management software voor verkoopprocessen – PandaDoc
Martijn Meeuwis (Ervaringsdeskundige)

Martijn Meeuwis (Ervaringsdeskundige)

Martijn Meeuwis (1988), ervaringsdeskundige en oprichter van Jouwonlinegroei.nl, heeft een relatie met Anouk en is de trotse vader van Tess en Luka. Zijn passie ligt bij software, gadgets, voeding en sport (crossfit). Met onze ervaringsreviews op Jouwonlinegroei.nl helpen we je om de beste software voor jouw online groei te kiezen. Volg Martijn ook op LinkedIn, Facebook en Instagram. Voor opmerkingen of vragen, mail info@jouwonlinegroei.nl of bel 033-2022144 tijdens kantooruren. Meer ervaringen van Martijn Meeuwis

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *