In dit artikel

De ROI van HRM Software: Hoe Bereken Je Het? (2023)

In dit artikel

Heeft u moeite met het berekenen van de ROI (Return on Investment) van uw HRM-software? U bent niet de enige, ik heb er ook mee geworsteld. Gelukkig heb ik er onderzoek naar gedaan en ontdekt dat de ROI van HRM-software kan worden berekend met een aantal duidelijke stappen en factoren, zoals de kosten van de software en de verwachte baten.

Dit artikel zal u begeleiden bij het berekenen van uw ROI voor HRM-software. Zelfs als u geen rekenwonder bent, zult u na het lezen begrijpen hoe u het kunt doen!

Key takeaway:

De beste HRM software van 2023 volgens onze test is van HoorayHR. Deze software heeft werkelijk alles alles in huis. HoorayHR biedt de meest complete HR software van Nederland aan.

Samenvatting

  • De ROI van HRM – software kan worden berekend door de kosten van de software af te trekken van de voordelen en dit te delen door de kosten. Een hogere ROI betekent een betere investering.
  • Bij het berekenen van de ROI moet rekening worden gehouden met zowel de directe als de toekomstige kosten en baten, zoals onderhoudskosten en mogelijke upgrades.
  • Het communiceren van de ROI aan belanghebbenden is essentieel om hen te laten begrijpen hoe waardevol de HRM-software is voor het bedrijf. Het gebruik van duidelijke rapporten en regelmatige bijeenkomsten kan helpen bij het overbrengen van deze informatie.

Hoe bereken je de ROI van HRM Software?

Je begint met het vinden van de kosten van de HRM-software. Dit betekent niet alleen de prijs die je betaalt om de software te krijgen. Het bevat ook kosten zoals opleiding voor personeel om de software te gebruiken en tijd besteed aan het instellen van de software.

Daarna kijk je naar de voordelen van de software. Denk aan hoeveel tijd de software bespaart. Tijd is geld in een bedrijf. Als de software taken snel kan doen, bespaart dat geld. Ook als de software fouten kan voorkomen, bespaart dat geld.

Je hebt nu beide delen die je nodig hebt om de ROI te berekenen. Je neemt de totale voordelen en trekt de totale kosten eraf. Deel dit door de totale kosten. Het resultaat vertelt je hoe goed je investering was.

Bijvoorbeeld, als de totale voordelen 10000 euro waren en de totale kosten 8000 euro, zou de ROI (10000-8000) / 8000 zijn. Dit geeft een ROI van 0.25, of 25%. Dat betekent dat voor elke euro die je uitgaf, je 1,25 euro terug kreeg.

Maar wees voorzichtig! Denk ook aan toekomstige kosten en baten. Misschien heeft de software na een paar jaar een upgrade nodig. Of misschien worden er nieuwe functies toegevoegd die meer voordelen bieden.

Tot slot, praat over de ROI met anderen in het bedrijf. Zij moeten weten of de HRM-software een goede investering was. Als zij het erover eens zijn, is dat een goed teken. Het betekent dat de software helpt om het bedrijf te verbeteren.

Tips voor het berekenen van de ROI

– Identificeer de kosten van de HRM-software

– Bepaal de verwachte voordelen en opbrengsten van de software

– Bereken de ROI met behulp van de formule

– Maak een kosten-batenanalyse

– Houd rekening met toekomstige kosten en baten

– Communiceer de ROI aan belanghebbenden

Identificeer de kosten van de HRM-software

Bij het berekenen van de ROI van HRM-software is het belangrijk om de kosten van de software te identificeren. Dit omvat niet alleen de aanschafkosten, maar ook eventuele kosten voor implementatie, training en onderhoud.

Deze kosten moeten worden meegenomen in de ROI-berekening om een nauwkeurig beeld te krijgen van de investering. Het is ook belangrijk om eventuele toekomstige kosten in overweging te nemen, zoals upgrades of aanpassingen aan de software.

Door alle kosten zorgvuldig te identificeren, kan een organisatie een realistische ROI berekenen en betere beslissingen nemen over het gebruik van HRM-software.

Bepaal de verwachte voordelen en opbrengsten van de software

Om de ROI van HRM-software te berekenen, is het belangrijk om de verwachte voordelen en opbrengsten van de software te bepalen. Dit kan onder andere worden gedaan door de efficiëntie van processen te verbeteren, zoals het automatiseren van administratieve taken en het genereren van rapporten met behulp van HR-analytics.

Ook kan de software bijdragen aan het verhogen van de productiviteit van medewerkers door middel van het bieden van opleiding en ontwikkelingsmogelijkheden. Door deze verwachte voordelen en opbrengsten in kaart te brengen, kunnen we een beter beeld krijgen van hoe de software waarde kan toevoegen aan de organisatie.

Bereken de ROI met behulp van de formule

Om de ROI (Return on Investment) van HRM Software te berekenen, kun je de volgende formule gebruiken:

Maak een kosten-batenanalyse

Een kosten-batenanalyse is een cruciaal onderdeel bij het berekenen van de ROI van HRM Software. Het stelt je in staat de volledige kosten van de software te analyseren tegen de verwachte voordelen en opbrengsten. Hier is een eenvoudige tabel die je kan helpen om een kosten-batenanalyse op te stellen:

Kosten van de HRM-softwareVerwachte voordelen en opbrengsten
Dit omvat de aankoopprijs van de software, onderhoudskosten, opleidingskosten voor het personeel, en eventuele bijbehorende kosten zoals die van data-overdracht van de vorige software.De voordelen en opbrengsten kunnen variëren van minder tijd besteed aan routinematige HR-taken dankzij no hands accounting, verhoogde productiviteit van personeel, verbeterde gegevensnauwkeurigheid, tot betere naleving van HR-normen en -voorschriften.

Het uitvoeren van een kosten-batenanalyse geeft je een inzichtelijke vergelijking tussen de investering in de HRM-software en wat je ervan kan verwachten in termen van rendement. Dit helpt je bij het nemen van weloverwogen beslissingen en zorgt voor een optimale ROI. Onthoud ook dat de verwachte voordelen niet altijd direct in monetaire waarden uit te drukken zijn, maar kunnen ook kwalitatieve verbeteringen betreffen. Het is belangrijk om dit in overweging te nemen bij het berekenen van je ROI om een volledig beeld te krijgen van de waarde van de HRM-software voor jouw organisatie.

Houd rekening met toekomstige kosten en baten

Bij het berekenen van de ROI van HRM-software is het belangrijk om niet alleen naar de directe kosten en baten te kijken, maar ook naar de toekomstige kosten en baten. Dit betekent dat je moet nadenken over eventuele kosten die in de toekomst kunnen optreden, zoals onderhoudskosten of de kosten voor het upgraden van de software.

Daarnaast moet je ook kijken naar eventuele toekomstige baten die je kunt behalen, zoals efficiëntere processen of besparingen op andere gebieden. Door rekening te houden met deze toekomstige kosten en baten kun je een realistischer beeld krijgen van de ROI van HRM-software en beter bepalen of het de investering waard is.

Communiceer de ROI aan belanghebbenden

Het communiceren van de ROI aan belanghebbenden is een essentieel onderdeel van het proces. Het stelt hen in staat om de waarde van de HRM-software te begrijpen en te zien hoe de investering heeft bijgedragen aan het behalen van de doelen van het bedrijf.

Een effectieve manier om dit te doen, is door duidelijke en beknopte rapporten te maken die de resultaten en bevindingen van de ROI-berekening presenteren. Deze rapporten moeten de belangrijkste cijfers, grafieken en conclusies bevatten die gemakkelijk te begrijpen zijn voor niet-technische belanghebbenden.

Het is ook belangrijk om regelmatige bijeenkomsten te organiseren waarin de resultaten worden besproken en eventuele vragen kunnen worden beantwoord. Dit stimuleert een open dialoog en zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit wat betreft de waarde van de HRM-software.

Meer over ‘HRM Software’

De digitalisering van het HR-landschap heeft geleid tot het toenemende belang van HRM software. Met een brede reeks functies, heeft de evolutie van HRM software ertoe bijgedragen dat organisaties hun HR-functies verbeteren. Terwijl je overweegt welke software te kiezen, zijn er top 10 factoren om rekening mee te houden, waaronder de keuze tussen lokaal versus cloud-based.

Het maximaliseren van de waarde van deze systemen vereist inzicht in het ROI berekenen van HRM software en een duidelijk implementatie stappenplan. Na implementatie is het cruciaal om je team te trainen en passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Met beste praktijkvoorbeelden kun je de software aanpassen aan specifieke behoeften zoals salarisadministratie. Bovendien helpt het bij het verhogen van werknemersbetrokkenheid, het vereenvoudigen van het wervingsproces en het verbeteren van prestatiebeoordelingen.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is de ROI van HRM software?

De ROI van HRM software is een maat voor de efficiëntie van HR-investeringen. Het meet de strategische invloed van HR-technologie op uw MKB-organisatie.

2. Hoe bereken je het ROI van HRM software?

Je berekent het ROI van HRM software door HR analytics te gebruiken. Meet de prestaties, analyseer de metrics en vergelijk de investeringsefficiëntie.

3. Hoe kan HRM software bijdragen aan een betere business case?

HRM software helpt bij de automatisering van administratie. Dit maakt modern ontwikkelgesprek en continue dialoog eenvoudiger. Dit kan leiden tot een betere business case.

4. Wat is het voordeel van HRM software voor HR-beheer?

HRM-software vereenvoudigt HR-beheer. Het helpt bij het meten en analyseren van HR-prestaties, wat bijdraagt aan een efficiëntere HR-strategie.

5. Kan HRM software helpen bij strategische besluitvorming?

Ja, door gebruik te maken van HR analytics en metrics, kan HRM software helpen bij het nemen van strategische beslissingen voor uw MKB organisatie.

» Referenties


Market Research Future. (January 27, 2022 06:47 ET). “Human Resources Management Software (HRMS) Market Estimated to Hit 33.57 Billion by 2030, Growing at 12.2% CAGR.”
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/01/27/2374156/0/en/Human-Resources-Management-Software-HRMS-Market-Estimated-to-Hit-33-57-Billion-by-2030-Growing-at-12-2-CAGR-Report-by-Market-Research-Future-MRFR.html

» Referenties

Conclusie beste HRM software 2023

  • Beste all-in-one HRM software – HoorayHR
  • Beste HRM software voor talentontwikkeling – Emply
  • Beste HRM software voor beginners – Buddee
Martijn Meeuwis (Ervaringsdeskundige)

Martijn Meeuwis (Ervaringsdeskundige)

Martijn Meeuwis (1988), ervaringsdeskundige en oprichter van Jouwonlinegroei.nl, heeft een relatie met Anouk en is de trotse vader van Tess en Luka. Zijn passie ligt bij software, gadgets, voeding en sport (crossfit). Met onze ervaringsreviews op Jouwonlinegroei.nl helpen we je om de beste software voor jouw online groei te kiezen. Volg Martijn ook op LinkedIn, Facebook en Instagram. Voor opmerkingen of vragen, mail info@jouwonlinegroei.nl of bel 033-2022144 tijdens kantooruren. Meer ervaringen van Martijn Meeuwis

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *