In dit artikel

Bepaal jouw ideale uurtarief als ZZP’er: Zo doe je dat!

In dit artikel

Als ZZP’er het perfecte uurtarief kiezen kan aanvoelen als een puzzel met te veel stukjes. Ik weet hoe lastig het is, want ik heb zelf ook die zoektocht gedaan en ondervond dat er aardig wat rekenwerk bij komt kijken.

In dit artikel deel ik een helder stappenplan dat jou helpt om jouw ideale tarief vast te stellen, zonder dat je het gevoel hebt iets over het hoofd te zien. Lees verder en ontdek hoe je financieel fluitend aan de slag kunt!

Key Takeaway

Mijn beste boekhoudprogramma van 2024 volgens onze test is e-Boekhouden. Deze software laat jou factureren op een manier die super makkelijk is en iedereen begrijpt! Daarnaast is het ook erkend door de belastingdienst, wel zo fijn als ondernemer.

Samenvatting

 • Begin het berekenen van je ideale uurtarief door je persoonlijke inkomensbehoeften en zakelijke kosten grondig na te gaan, zoals huur, energie, verzekeringen, en afschrijving van apparatuur.
 • Houd als ZZP’er rekening met marktconcurrentie en industriestandaarden om ervoor te zorgen dat jouw tarief competitief is, maar ook jouw expertise en ervaring weerspiegelt.
 • Bereken je factureerbare uren door niet-cliëntgerelateerde taken af te trekken van de totale werkuren en hou rekening met vakantiedagen en andere niet-werkdagen in jouw jaarplanning.
 • Maak gebruik van een gratis sjabloon of online calculator om op basis van jouw kosten, gewenste inkomen en factureerbare uren een uurtarief uit te rekenen zonder de BTW, om vervolgens aan klanten een tarief inclusief BTW voor te stellen.
 • Begrijp de BTW – overwegingen, zoals het standaardtarief van 21%, verlaagde tarieven voor bepaalde goederen en mogelijke vrijstellingen of verleggingsregelingen, om correct en transparant te factureren.

Belangrijke overwegingen bij het berekenen van het uurtarief als ZZP’er

Bepaal jouw ideale uurtarief als ZZP'er: Zo doe je dat!

Het vaststellen van je uurtarief als ZZP’er is een cruciale stap richting een winstgevende onderneming waarbij jouw persoonlijke financiële situatie, kennisniveau en de dynamiek van de markt centraal staan.

Laten we dieper ingaan op hoe deze factoren samenkomen om jouw ideale tarief te vormen dat zowel recht doet aan je werk als concurrerend blijft.

Persoonlijke inkomensbehoeften

Mijn ideale maandinkomen is niet zomaar een getal. Ik houd rekening met uitgaven die ik voorheen misschien niet had, zoals mijn eigen verzekeringen en pensioenopbouw. Dit zijn kosten die vroeger door mijn werkgever werden betaald, maar nu sta ik daar zelf voor.

Ik bereken mijn persoonlijke inkomensbehoeften door te kijken naar mijn levensstijl en wat ik nodig heb om comfortabel te leven. Denk aan de huur of hypotheek, boodschappen, maar ook de extraatjes zoals vakanties of uitjes.

Plus, ik zorg ervoor dat ik ook wat opzij kan zetten voor onvoorziene uitgaven en investeringen in mijn bedrijf. Dat alles bij elkaar opgeteld geeft mij een helder beeld van het inkomen dat ik minimaal moet verdienen om financieel gezond te blijven als ZZP’er.

Ervaring

Ervaring is als een ladder die je bestijgt, elke trede voegt waarde toe aan je tarief. Ik merk dat klanten bereid zijn meer te betalen voor de kennis en vaardigheden die ik in de loop der jaren heb verzameld.

Dit geldt voor veel zzp’ers; hoe groter het portfolio van succesvolle projecten, hoe steviger je staat in onderhandelingen over het uurtarief.

Ik benadruk vaak mijn ervaring tijdens gesprekken met potentiële opdrachtgevers. Het stelt hen gerust te weten dat ze investeren in iemand die begrijpt wat er nodig is om een project succesvol af te ronden.

En met elke opdracht die ik voltooi, groeit niet alleen mijn ervaring, maar ook mijn mogelijkheid om een hoger aantal declarabele uren te realiseren. Ervaring geeft me zo een dubbel voordeel: expertise en efficiëntie.

Marktconcurrentie

Terwijl mijn ervaring waarde toevoegt aan mijn diensten, moet ik ook de marktconcurrentie niet uit het oog verliezen. Het analyseren van concurrenten helpt me een uurtarief te bepalen dat zowel aantrekkelijk als realistisch is.

Ik kijk naar wat anderen rekenen voor vergelijkbare diensten en stem mijn prijs daar op af. Dit zorgt ervoor dat ik competitief blijf zonder mezelf uit de markt te prijzen.

Concurrentie kan soms leiden tot prijsdruk, wat mij uitdaagt kritisch naar mijn onderscheidend vermogen te kijken. Ik vraag mezelf af: wat maakt mijn aanbod uniek? Door mijn unieke kwaliteiten te benadrukken, kan ik rechtvaardigen waarom klanten voor mijn hogere tarief zouden moeten kiezen.

Tegelijkertijd houd ik de balans in gaten tussen een eerlijke beloning voor mijn werk en het leveren van waarde aan mijn klanten.

Industriestandaarden

Na het in kaart brengen van de marktconcurrentie is het tijd om te kijken naar industriestandaarden. Deze geven een beeld van wat gebruikelijk is qua uurtarief binnen mijn vakgebied.

Ik onderzoek wat andere ZZP’ers vragen en welke diensten zij aanbieden. Dit helpt me niet alleen om competitief te blijven, maar ook om te voorkomen dat ik mezelf onderwaardeer. De gangbare tarieven zijn een uitstekend startpunt voor mijn eigen prijsstelling.

Ik houd rekening met de ervaring die ik heb en de kwaliteit die ik lever ten opzichte van de industriestandaarden. Door te benchmarken ontdek ik waar mijn dienstverlening staat in vergelijking met anderen.

Zo zorg ik ervoor dat mijn uurtarief een eerlijke weerspiegeling is van mijn expertise en de waarde die ik bied. Bovendien houd ik altijd een oogje op trends en veranderingen binnen mijn sector, zodat mijn tarieven relevant en actueel blijven.

Stappen om het uurtarief als ZZP’er te bepalen

Bepaal jouw ideale uurtarief als ZZP'er: Zo doe je dat!

Het vaststellen van je uurtarief als ZZP’er is een precisiewerkje waarbij diverse factoren samen het fundament van je financiële succes vormen; ontdek de essentiële stappen die je leiden naar een tarief dat recht doet aan jouw waarde en expertise.

Beoordeel zakelijke kosten zoals werkruimte, verzekeringen en administratiekosten

Als ZZP’er moet ik mijn uurtarief slim bepalen om goed rond te kunnen komen. Zakelijke kosten spelen hierbij een cruciale rol, dus het is essentieel dat ik deze goed in de gaten houd.

 • Werkruimte huur of hypotheek: Dit zijn de kosten voor de ruimte waar ik werk, of dat nu thuis of in een extern kantoor is. De kosten hiervan trek ik af van mijn inkomsten.
 • Energiekosten: Licht, verwarming en elektriciteit voor apparatuur; al deze energiekosten tellen mee. Ik zorg ervoor dat ik alle verbruikskosten meereken.
 • Verzekeringen: Aansprakelijkheidsverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering en andere relevante polissen beschermen mij tegen onvoorziene omstandigheden. De premies hiervoor moeten worden gedekt door mijn tarief.
 • Administratiekosten: Of ik nu een boekhouder inhuur of zelf software aanschaf om mijn administratie bij te houden, deze kosten moet ik niet vergeten.
 • Afschrijving van apparatuur: Mijn laptop, telefoon en eventuele andere apparaten slijten en moeten periodiek vervangen worden. Ik bereken hoeveel geld ik opzij moet zetten voor vervanging.

Bepaal het gewenste maandinkomen, rekening houdend met het ontbreken van vakantiegeld en pensioenbijdragen die doorgaans worden ontvangen in loondienst

Nu we de zakelijke kosten hebben overwogen, is het tijd om na te denken over wat we persoonlijk nodig hebben om comfortabel te leven. Als ZZP’er moeten we onthouden dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze financiële zekerheidvakantiegeld en pensioenbijdragen zitten niet standaard in ons pakket zoals bij een loondienstverband. Hieronder leg ik uit hoe je jouw maandinkomen bepaalt:

 • Overweeg eerst hoeveel geld je elke maand nodig hebt voor jouw levensstijl en vaste lasten.
 • Tel vervolgens extra bedragen op die je misschien wilt sparen of investeren.
 • Houd rekening met uitgaven die normaal door een werkgever worden gedekt, zoals de premies voor jouw zorgverzekering.
 • Denk aan de toekomst: bepaal hoeveel je moet reserveren voor je pensioen, iets waarvoor jij als ondernemer zelf actie moet ondernemen.
 • Vergeet niet dat als ZZP’er jij geen vakantiegeld krijgt; dus reserveer ook hiervoor geld, zodat je zonder zorgen van jouw welverdiende rust kunt genieten.
 • Reken uit hoeveel belasting je moet betalen over jouw inkomen, want dit heeft invloed op het netto bedrag dat je overhoudt.
 • Bepaal tot slot hoeveel uren je daadwerkelijk kunt werken en factureren in een maand – niet elke uur van de werkweek kan tenslotte in rekening gebracht worden bij klanten.

Bereken de benodigde omzet om zakelijke kosten en gewenst inkomen te dekken

Ik sta op het punt om de benodigde omzet uit te rekenen, zodat mijn zakelijke kosten gedekt zijn en ik nog steeds een mooi inkomen overhoud. Dit is cruciaal voor elke ondernemer en vraagt om een gestructureerde aanpak.

 • Eerst evalueer ik alle zakelijke kosten. Hieronder valt de huur voor mijn werkruimte, de premies voor verzekeringen en wat ik kwijt ben aan administratiekosten.
 • Ik bepaal hoeveel geld ik maandelijks nodig heb om comfortabel van te leven. Belangrijk is dat ik hierbij ook denk aan kosten die normaal gesproken door een werkgever worden betaald, zoals vakantiegeld en pensioenbijdragen.
 • Vervolgens bereken ik de totale omzet die nodig is om zowel de zakelijke kosten als mijn persoonlijke wensen te kunnen betalen. Ik houd rekening met belastingaangifte en onvoorziene uitgaven.
 • Mijn factureerbare uren stel ik vast door alle niet-cliëntgebonden werkzaamheden af te trekken van de totale tijd die ik besteed aan mijn onderneming. Zo kom ik tot een realistisch aantal uur dat ik kan doorberekenen aan klanten.
 • Ik gebruik een praktische sjabloon of calculator online om op basis van al deze gegevens mijn ideale uurtarief te bepalen. Dit helpt mij snel inzichtelijk te maken wat een realistisch tarief zou kunnen zijn.
 • Daarnaast let ik op BTW-overwegingen, aangezien dit invloed heeft op mijn prijsstelling naar klanten toe. Het standaard BTW-tarief is 21% maar er zijn verschillende regelingen waarvan je mogelijk kunt profiteren.
 • Ten slotte vergeet ik niet dat mijn uurtarief flexibel kan zijn. Bij langlopende opdrachten kan onderhandelen soms leiden tot een ander tarief dan bij kortere klussen.

Bereken factureerbare uren door niet-cliëntgerelateerde taken af te trekken van het totale aantal gewerkte uren

Na het bepalen van de benodigde omzet is het cruciaal om de factureerbare uren te berekenen. Hierbij trek je alle niet-cliëntgerelateerde taken af van het totale aantal gewerkte uren. Dit zorgt ervoor dat je een nauwkeurig uurtarief kunt vaststellen.

 • Schat eerst hoeveel uur per week je aan klanten wilt en kunt werken. Dit wordt je uitgangspunt voor de factureerbare uren.
 • Maak vervolgens een lijst van alle taken die je voor jouw onderneming doet, maar waarvoor je niet rechtstreeks door een klant betaald wordt. Denk aan administratie, netwerken, en marketing.
 • Houd bij hoeveel tijd deze taken wekelijks in beslag nemen. Gebruik hiervoor een tijdsregistratietool of een simpele spreadsheet.
 • Trek de tijd die je besteedt aan niet – cliëntgerelateerde taken af van het totaal aantal mogelijke werkuren per week. Wat overblijft, zijn jouw potentiële factureerbare uren.
 • Bedenk dat er ook vakantiedagen en feestdagen zijn waarop je niet zult werken. Pas daarom het totale aantal werkuren per jaar hierop aan.
 • Vergeet niet rekening te houden met inflatie en mogelijke toekomstige prijsverhogingen in jouw branche bij het berekenen van jouw tarieven.
 • Hou ten slotte het urencriterium in gedachten voor eventuele fiscale voordelen. Zorg dat je voldoende factureerbare uren hebt om hieraan te voldoen.

Gebruik een gratis sjabloon om het uurtarief te berekenen op basis van het gewenste inkomen, kosten en factureerbare uren

Ontdek hoe je makkelijk jouw ideale uurtarief vaststelt. Met een gratis sjabloon wordt het een fluitje van een cent. Jij vult simpelweg je gewenste inkomen in, schat je onkosten, en noteert hoeveel uur je daadwerkelijk kunt factureren aan klanten.

Het sjabloon doet de rest. Je ziet meteen welk uurtarief ervoor zorgt dat je niet alleen je rekeningen betaalt, maar ook jouw financiële doelen bereikt.

Omarm de kracht van dit gereedschap en sta sterk in je schoenen bij onderhandelingen over tarieven. De rekensom is al voor je gemaakt; het enige wat rest, is het communiceren naar je klanten.

Geen stress meer over of je wel het juiste bedrag vraagt voor jouw hardwerkende uren. Met deze aanpak neem ik de controle over mijn financiën en zorg ik dat mijn zzp-onderneming op rolletjes loopt.

BTW-overwegingen

BTW-overwegingen zijn cruciaal voor elke ZZP’er; het beïnvloedt niet alleen jouw uiteindelijke tarief, maar ook de manier waarop klanten jouw diensten ervaren, dus zorg dat je goed op de hoogte bent van hoe dit jouw bedrijf raakt.

Ontdek in mijn blog hoe je hiermee omgaat en optimaliseer jouw uurtarief.

Standaard BTW-tarief is 21% voor producten en diensten

Het standaardtarief van 21% BTW moet ik altijd in mijn achterhoofd houden bij het bepalen van mijn prijzen. Dit percentage bereken ik bovenop mijn netto uurtarief, zodat mijn klanten het totaalbedrag inclusief belasting betalen.

Het beïnvloedt dus direct wat mijn klanten uiteindelijk op hun factuur zien.

Het is essentieel om te onthouden dat bepaalde producten en diensten onder een lager tarief vallen, zoals voedsel en dranken die slechts 9% BTW dragen. Ook mag ik niet vergeten dat ik gebruik kan maken van BTW-vrijstellingen en verleggingsregelingen, die invloed hebben op hoeveel BTW ik af moet dragen.

Deze fiscale nuances zijn cruciaal voor het correct instellen van mijn tarieven en voor een gezonde bedrijfsvoering als ZZP’er.

Sommige goederen, zoals voedsel en dranken, hebben een BTW-tarief van 9%

Terwijl het standaardtarief voor de meeste producten en diensten 21% is, mag ik een zucht van verlichting slaken bij bepaalde artikelen. Voedsel en dranken vallen namelijk onder een verlaagd BTW-tarief van slechts 9%.

Dit maakt een wereld van verschil voor mijn klanten die in de horeca of levensmiddelenindustrie zitten. Het betekent dat als ik facturen opstel voor bijvoorbeeld cateringdiensten of koffieleveringen, ik deze lagere belasting toepas.

Dit gunstige tarief helpt me niet alleen concurrerend te blijven, maar het geeft mijn klanten ook een financieel voordeel.

Let goed op, want dit verlaagde tarief is specifiek gebonden aan productgroepen die essentieel zijn, zoals etenswaren. Dit aspect verwerk ik altijd nauwkeurig in mijn berekeningen en prijsstelling.

Het correct toepassen van deze BTW-regels is cruciaal om verwarring te voorkomen en ervoor te zorgen dat alles volgens de boekjes verloopt. Niemand zit te wachten op een onverwachte aanslag of boete wegens een foutje met de belasting.

Daarom hou ik mijn administratie strak en pas ik de juiste tarieven toe waar nodig.

Ondernemers kunnen ook gebruikmaken van BTW-vrijstellingen of de verleggingsregeling

Als ondernemer ontdek ik steeds weer nieuwe manieren om slim met financiën om te gaan. BTW-vrijstellingen zijn bijvoorbeeld een gouden kans voor bepaalde goederen en diensten. Ze zorgen ervoor dat ik geen BTW hoef te rekenen, wat mijn aanbod aantrekkelijker kan maken voor klanten.

En dan heb je de verleggingsregeling, een apart maar handig systeem waarbij de verantwoordelijkheid voor het afdragen van BTW verschuift naar de afnemer. Dit kan administratie een stuk overzichtelijker maken en helderheid scheppen in complexe situaties.

Ik pas de verleggingsregeling toe in specifieke gevallen waar dit is toegestaan. Deze aanpak vereenvoudigt mijn boekhouding, omdat ik niet zelf de BTW hoef af te dragen; mijn klanten doen dit direct bij de belastingdienst.

Zo houd ik mijn tarieven competitief en mijn administratie gestroomlijnd. Het is wel belangrijk altijd goed op de hoogte te blijven van welke regels precies voor mijn diensten gelden, zodat ik nooit voor verrassingen kom te staan.

Geen wettelijk voorgeschreven minimum uurtarief voor ZZP’ers

Vaak denken mensen dat er een vast minimum uurtarief is voor zelfstandigen zonder personeel, maar dat is niet het geval. De overheid legt geen bodemtarief op, dus de verantwoordelijkheid voor het bepalen van een eerlijke prijs ligt volledig bij mij als ZZP’er.

Dit biedt vrijheid, maar ook de uitdaging om te zorgen dat mijn tarieven zowel concurrerend als duurzaam zijn voor mijn bedrijf.

Het bepalen van een uurtarief hangt af van verschillende factoren, waaronder ervaring, kosten en de waarde die ik lever aan klanten. Zonder minimumtarief moet ik zorgvuldig overwegen wat ik nodig heb om te gedijen in mijn vakgebied.

Hier ben ik aan het stuur: ik analyseer de markt en pas mijn tarieven daarop aan om ervoor te zorgen dat ik niet alleen de rekeningen kan betalen, maar ook kan investeren in de groei van mijn onderneming.

Het uurtarief wordt in eerste instantie berekend zonder BTW en wordt aan klanten gepresenteerd met BTW inbegrepen op de factuur

Het opstellen van mijn facturen doe ik altijd zorgvuldig. Eerst bepaal ik wat ik zonder BTW moet rekenen voor mijn diensten. Dit noemen we het netto uurtarief. Daarna voeg ik de BTW toe, zodat klanten het bruto bedrag zien dat ze moeten betalen.

Met die aanpak zijn er geen verrassingen. Klanten waarderen duidelijkheid over de kosten en dat zorgt voor een goede zakelijke relatie.

Mijn uurtarief inclusief BTW is dus wat klanten uiteindelijk op de factuur zien. Zij betalen de prijs met de standaard BTW van 21% erbij, of 9% als het gaat om bepaalde goederen zoals eten en drinken.

Als ondernemer draag ik de verantwoordelijkheid om dit goed te regelen en aangifte te doen bij de Belastingdienst. Ik houd mijn administratie nauwkeurig bij en zorg ervoor dat alles in lijn is met de fiscale regels, zodat ik zonder zorgen kan focussen op mijn werk.

Conclusie

Ik heb de sleutel tot succes in handen gegeven om als ZZP’er een uurtarief te bepalen dat echt bij je past. Door de duidelijke stappen te volgen, is het eenvoudiger dan ooit om kosten, omzet en factureerbare uren op een rijtje te zetten.

Dit tarief is niet alleen praktisch, maar ook efficiënt; het zorgt ervoor dat je beloond wordt voor je harde werk. Het juiste uurtarief kan een wereld van verschil maken – van meer financiële vrijheid tot betere zakelijke beslissingen.

Laten we met vertrouwen deze kennis in actie brengen en onze ondernemingen naar nieuwe hoogtes stuwen.

Veelgestelde Vragen

1. Hoe kan ik mijn ideale uurtarief als ZZP’er berekenen?

Je kunt je ideale uurtarief berekenen door rekening te houden met jouw ervaring, kosten, de waarde die je biedt en wat gangbaar is in de markt.

2. Moet ik een privacy statement hebben als ZZP’er?

Ja, als ZZP’er moet je een privacy statement hebben als je persoonsgegevens verwerkt, om te voldoen aan de privacywetgeving.

3. Wat is lijfrente en hoe kan dit van invloed zijn op mijn uurtarief als ZZP’er?

Lijfrente is een pensioenvoorziening die je zelf opbouwt en kan invloed hebben op hoeveel je moet verdienen. Houd hier rekening mee bij het vaststellen van jouw uurtarief.

4. Kan ik YouTube gebruiken om meer te leren over het bepalen van mijn uurtarief?

Zeker, YouTube is een handige bron waar je video’s kunt vinden met tips en advies over het bepalen van een passend uurtarief als ZZP’er.

Martijn Meeuwis (Ervaringsdeskundige)

Martijn Meeuwis (Ervaringsdeskundige)

Martijn Meeuwis (1988), ervaringsdeskundige en oprichter van Jouwonlinegroei.nl, heeft een relatie met Anouk en is de trotse vader van Tess en Luka. Zijn passie ligt bij software, gadgets, voeding en sport (crossfit). Met onze ervaringsreviews op Jouwonlinegroei.nl helpen we je om de beste software voor jouw online groei te kiezen. Volg Martijn ook op LinkedIn, Facebook en Instagram. Voor opmerkingen of vragen, mail info@jouwonlinegroei.nl of bel 033-2022144 tijdens kantooruren. Meer ervaringen van Martijn Meeuwis

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *