In dit artikel

Vlottende Passiva: Een Korte Introductie

Vlottende Passiva: Een Korte Introductie

In dit artikel

Heb je ooit gehoord van het concept “vlottende passiva” en je afgevraagd wat het betekent? Maak je geen zorgen, ik was daar ook, maar na grondig onderzoek ben ik eindelijk in staat geweest om dit financiële raadsel te ontrafelen.

Dit artikel zal je alles uitleggen wat je moet weten over vlottende passiva, inclusief de rol die ze spelen in de liquiditeit en solvabiliteit van een onderneming. Laten we deze financiële mist samen ophelderen!

Samenvatting

 • Vlottende passiva verwijzen naar kortlopende schulden en verplichtingen die een bedrijf heeft, zoals betalingsverplichtingen aan leveranciers en kredietverleners.
 • Het beheer van vlottende passiva is essentieel voor het waarborgen van de liquiditeit en solvabiliteit van een bedrijf.
 • Voorzieningen treffen is een belangrijk onderdeel van vlottende passiva, zoals het creëren van reserves voor belastingbetalingen, garanties en claims, en personeelskosten.
 • Het begrijpen van de liquiditeit en solvabiliteit helpt bij het beoordelen van de financiële gezondheid van een bedrijf.
 • Financiële activiteiten en cashmanagement spelen een cruciale rol bij het beheren van vlottende passiva en zorgen ervoor dat een bedrijf voldoende middelen heeft om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

Wat zijn vlottende passiva?

Vlottende passiva zijn de kortlopende schulden en verplichtingen die een bedrijf heeft, zoals betalingsverplichtingen aan leveranciers en kredietverleners. Het beheer van deze schulden is essentieel om de liquiditeit en solvabiliteit van een onderneming te waarborgen.

Het treffen van voorzieningen speelt hierbij een belangrijke rol.

Kort vreemd vermogen

Kort vreemd vermogen is geld dat ik binnen een jaar terug moet betalen. Dit kan zijn aan mensen die mij iets hebben verkocht, de bank of de belastingdienst. Het wordt ook wel kortlopende schuld of vlottende passiva genoemd.

Dit soort schulden zijn deel van het geld dat ik moet terugbetalen. Ze staan op mijn balans en maken deel uit van mijn jaarrekening. Als ik mijn voorraden verkoop, kan ik deze schulden betalen.

Kort vreemd vermogen is een deel van al het geld dat ik aan anderen verschuldigd ben. Het helpt om te zien hoe gezond mijn bedrijf is en of ik genoeg geld heb.

Het beheer van kortlopende schulden

Het beheer van kortlopende schulden is belangrijk voor een bedrijf. Hier zijn enkele manieren waarop we deze schulden kunnen beheren:

 • Zorg ervoor dat we onze betalingsverplichtingen op tijd nakomen.
 • Houd nauw contact met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat we op goede voet blijven staan.
 • Maak gebruik van cashmanagementtechnieken om ervoor te zorgen dat we voldoende liquide middelen hebben om aan onze betalingsverplichtingen te voldoen.
 • Houd een goed overzicht van onze kortlopende schulden, inclusief de maximale aflossingstijd en de rentevoet.
 • Overweeg het treffen van voorzieningen in geval van onvoorziene kosten of verplichtingen.

Voorzieningen treffen

Voorzieningen treffen is een belangrijk onderdeel van vlottende passiva. Hieronder staan enkele voorbeelden van voorzieningen:

 • Voorziening voor belastingbetalingen: Bedrijven maken vaak een aparte voorziening om te betalen belastingen op tijd af te kunnen lossen.
 • Voorziening voor garanties en claims: Sommige bedrijven reserveren geld om mogelijke garantieclaims of juridische kosten te dekken.
 • Voorziening voor personeelskosten: Bedrijven kunnen ook een voorziening creëren om toekomstige personeelskosten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, te dekken.

Belang van vlottende passiva

Het belang van vlottende passiva ligt in het waarborgen van liquiditeit en solvabiliteit, waardoor een bedrijf in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en financieringsactiviteiten efficiënt te beheren.

Liquiditeit en solvabiliteit

Het begrijpen van de liquiditeit en solvabiliteit is belangrijk bij het beoordelen van de financiële gezondheid van een bedrijf. Liquiditeit verwijst naar het vermogen van een bedrijf om aan korte termijn betalingsverplichtingen te voldoen.

Dit hangt af van de beschikbaarheid van liquide middelen, zoals geld op bankrekeningen en debiteuren die nog moeten betalen. Solvabiliteit daarentegen heeft betrekking op het vermogen van een bedrijf om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen, inclusief langlopende schulden.

Het wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totale vermogen. Een gezonde liquiditeit en solvabiliteit zijn essentieel voor het voortbestaan ​​en de groei van een bedrijf.

Financieringsactiviteiten en cashmanagement

Bij financiële activiteiten gaat het om hoe een bedrijf zijn vlottende passiva beheert en geldbeheer strategieën implementeert om de liquiditeit te handhaven. Dit kan onder andere betrekking hebben op het aantrekken van externe financiering, zoals leningen, om aan kortlopende verplichtingen te voldoen.

Cashmanagement omvat het effectief beheren van geldstromen, zoals het beheren van betalingsverplichtingen aan leveranciers en het zorgen voor voldoende liquide middelen om aan deze verplichtingen te voldoen.

Door financiële activiteiten en cashmanagement in evenwicht te houden, kan een bedrijf ervoor zorgen dat het voldoende middelen heeft om zijn vlottende passiva tijdig af te lossen en zijn financiële stabiliteit te behouden.

Meer over ‘Online Groei’

Als het gaat over online groeien, zijn er verschillende facetten waarmee je rekening moet houden. Bijvoorbeeld het begrijpen van het goed koopmansgebruik en hoe tijdschrijven je kan helpen bij het beheren van projecten. Het is ook van belang om het verschil tussen freelance en zzp te kennen, gezien dit impact kan hebben op hoe je jouw bedrijf structureert.

Financiële aspecten spelen een cruciale rol. Van het doorgronden van de proportioneel variabele kosten en het begrijpen van vlottende passiva, tot het correct verwerken van een inkoopfactuur en het inzichtelijk maken van je financiële overzicht middels een jaarrekening. Dit, gecombineerd met een effectieve balkenplanning, kan je helpen bij het monitoren van de groei. Daarnaast zijn kennis over de berekening van wettelijke rente, het verschil tussen indirecte kosten en directe kosten, evenals het belang van een inkoopverklaring, essentieel. Begrippen zoals progressief variabele kosten, het netto werkkapitaal berekenen, en begrijpen wat een aanmaning is, zijn eveneens onmisbaar voor wie echt wil floreren in de online wereld.

Veelgestelde Vragen

1. Wat zijn Vlottende Passiva?

Vlottende Passiva zijn schulden en verplichtingen van een bedrijf die binnen een jaar moeten worden betaald.

2. Hoe verschillen Vlottende Passiva van Vaste Activa?

Vaste activa zijn de investeringen van een bedrijf, zoals gebouwen en machines. Vlottende passiva, zoals crediteuren en belastingbetalingen, zijn korte termijn schulden.

3. Hoe beïnvloeden Vlottende Passiva de schuldpositie van een bedrijf?

Vlottende passiva verhogen de totale schuldpositie van een bedrijf omdat zij met geld betaald moeten worden.

4. Wat is het verschil tussen afschrijvingen en Vlottende Passiva?

Afschrijvingen zijn de kosten van vaste activa over tijd. Vlottende passiva zijn schulden die binnen een jaar moeten worden betaald.

Martijn Meeuwis (Ervaringsdeskundige)

Martijn Meeuwis (Ervaringsdeskundige)

Martijn Meeuwis (1988), ervaringsdeskundige en oprichter van Jouwonlinegroei.nl, heeft een relatie met Anouk en is de trotse vader van Tess en Luka. Zijn passie ligt bij software, gadgets, voeding en sport (crossfit). Met onze ervaringsreviews op Jouwonlinegroei.nl helpen we je om de beste software voor jouw online groei te kiezen. Volg Martijn ook op LinkedIn, Facebook en Instagram. Voor opmerkingen of vragen, mail info@jouwonlinegroei.nl of bel 033-2022144 tijdens kantooruren. Meer ervaringen van Martijn Meeuwis

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *